Bygland kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

SOKNERÅDSVALET 2019

SOKNERÅDSVALET 2019

Då er val av nytt sokneråd for Bygland og Årdal overstått, og ut frå stemmegjevinga gav det fylgjande resultat i slik rekkefølge:

1. Sigrid Greibrokk
2. Kari Aud Bakke Svenningsen
3. Guro Kvaale Skibsrud
4. Ånund Eldhuset
5. Arve Rauk
6. Marit Taksdal
7. Stian Øina Vestøl
8. Astrid Carlsen
9. Siv Tørresen
10. Torhild Ingebjørg Skomedal Sangesland
11. Christina Ahlsrød Besteland

Dei 6 første gjeng inn som faste medlemmer i det nye Bygland og Årdal sokneråd,

dei 5 siste gjeng inn som varamedlemmer i den rekkefølga som står frå nr. 7 til nr. 11.

 

 


Del denne artikkel på e-post

Oppsett av konfirmantpåmelding

Ingen Skjema er satt opp.