Bygland kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Vipps til ofringa

Vipps til ofringa

Mange av oss har ikkje lenger så mye kontantar med seg. I kyrkjene har vi oftast ei ofring der vi samlar inn pengar til ymse formål. Vi har opplevd at gudstenestedeltakarane har vore lei seg fordi dei har gløymt å ha med pengar. Men no er ikkje det noko problem lengre, om du har Vipps på mobiltelefonen. Midt under ofringa kan du vippse til følgjande nummer: Bygland sokn (Med Sandnes og Austad)  nr. 545689. Årdal sokn (Grendi) nr. 545716. Pengar som kjem inn under den aktuelle gudstenesta går til offerformålet denne dagen.

 

 


Del denne artikkel på e-post

Oppsett av konfirmantpåmelding

Ingen Skjema er satt opp.