Bygland kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Endringar i gudstenestelista.

Endringar i gudstenestelista.

På grunn av at soknepresten i Bygland allereie frå 1. februar også skal betene Åseral sokn, har det vore naudsynt å endre noko på gudstenestene framover i høve til det som står i Kyrkjebladet. Kalenderen her på heimesida er no oppdatert. «Setesdølen» har også fått ny liste.

 

KLIKK HER FOR Å FÅ OPP DEN NYE LISTA

 

 


Del denne artikkel på e-post

Oppsett av konfirmantpåmelding

Ingen Skjema er satt opp.